Gemeente Achtkarspelen


GEMEENTE ACHTKARSPELEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING B&W ACHTKARSPELEN 6 augustus 2008

|Punt|Omschrijving              |Beslissing             |
|nr. |                    |                  |
|1. |Adviesnota SLBEL inz. raamovereenkomst |Instemmen met de raamovereenkomst en|
|  |maatsch. werk 2008-2010.        |notitie samenwerking t.b.v. de   |
|  |                    |uitvoering van het maatschappelijke |
|  |                    |werk in onze gemeente.       |
|2. |EXPO Harkema 2008           |De EXPO HARKEMA 2008 financieel   |
|  |                    |steunen door middel van een bijdrage|
|  |                    |van E 1000,--.           |
|  |                    |Deelnemen aan de EXPO HARKEMA 2008 |
|  |                    |met een stand om (algemene)     |
|  |                    |voorlichting te geven.       |
|3. |Upgrading en uitbreiding jachthaven  |Door middel van conceptbrief    |
|  |Gerkesklooster.            |Gedeputeerde Staten verzoeken een  |
|  |                    |principe uitspraak te doen over de |
|  |                    |upgrading en uitbreiding van de   |
|  |                    |jachthaven op het perceel Monnikeweg|
|  |                    |2 te Gerkesklooster.        |Gemeente Achtkarspelen