Erasmus Universiteit Rotterdam

Taalmaatje voor student die moeite heeft met goede tekst

Het Taal- & Trainingscentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam werft, selecteert en instrueert voor het nieuwe collegejaar Taalmaatjes. Taalmaatjes zijn studenten die de Nederlandse taal goed beheersen en die andere studenten willen helpen bij het schrijven van teksten. De EUR start met Taalmaatjes omdat er af en toe geluiden komen van faculteiten dat studenten (zowel eerstejaars als ouderejaars) niet altijd goede teksten kunnen produceren. Het Taalmaatjes-project is een aanvulling op de al bestaande cursussen. De EUR neemt komend collegejaar de taaltoets universiteitsbreed af.

Het Taal - & Trainingscentrum verwacht dat studenten veel baat hebben bij de Taalmaatjes.
Het is de bedoeling dat de Taalmaatjes letten op dingen als gebruik van het juiste lidwoord, bijvoeglijke naamwoorden, verwijswoorden/betrekkelijke voornaamwoorden, voorzetselconstructies (naar aanleiding van/met), gebruik van 'het' en 'er' en werkwoordsvervoegingen.

Kandidaat-taalmaatjes worden geselecteerd met een toets. Ze krijgen een instructie van een taaldocent en informatie over de punten waarop ze teksten moeten beoordelen en ook over de manier waarop je dat vervolgens met studenten kunt bespreken. Elk Taalmaatje wordt gekoppeld aan een student die de Nederlandse taal niet goed beheerst (of niet goed denkt te beheersen).

Een taalmaatjes verplicht zich (in een contract) om in een periode van een jaar driemaal twee A4-tjes tekst van de student waaraan hij/zij gekoppeld is na te kijken en te bespreken. Taalmaatjes krijgen hiervoor een kleine vergoeding (50 euro per jaar). Het project wordt achteraf met de betrokkenen geëvalueerd.

In eerste instantie is het project bescheiden van omvang. Een aantal studenten van de EUR die workshops of cursussen Nederlands gevolgd hebben, kunnen in het nieuwe studiejaar 2008-2009 gebruik maken van een Taalmaatje. Als de evaluaties positief zijn, overweegt de EUR het project uit te breiden.
Het Taal- & Trainingscentrum heeft al een aantal aanmeldingen van kandidaat-taalmaatjes binnengekregen. Voorlopig wordt een Taalmaatje aangeboden aan een kleine groep studenten.
Voor cursussen en workshop zie ook www.eur.nl/ttc

07 augustus 2008