Gemeente Schiedam


Augustus

Impuls voor jeugdbeleid in Schiedam

06 augustus 2008

In het collegewerkprogramma staat de ambitie verwoordt dat geen Schiedamse jongere mag uitvallen en moet mee kunnen draaien in de maatschappij. Het Schiedamse college van B&W zet deze ambitie kracht bij door het vaststellen van de kadernota Jeugdbeleid onder de titel Jong zijn in Schiedam: ieders zorg!. Een goede toekomst moet voor alle Schiedamse jeugdigen weggelegd zijn en met de maatregelen die via de kadernota worden uitgevoerd moet het mogelijk zijn jongeren op een volwaardige wijze te laten participeren in de samenleving. Er wordt daarbij niet alleen naar de schoolsituatie van jongeren gekeken. Ook eventuele problemen thuis, bij het werk, in de vrije tijd en de openbare ruimte krijgen aandacht.

In totaal zijn 34 ambities verwoord. Een greep hieruit:
* Een belangrijke ambitie is dat eind 2008 in de wijk Nieuwland het eerste van de twee Centra voor Jeugd en Gezin zijn deuren opent. Hier kunnen ouders en jongeren met al hun vragen rond opvoeden en opgroeien terecht. Wethouder Daskalakis zal, wanneer zich echte crisisgevallen voordoen, uiteindelijk persoonlijk de leiding nemen in het bij elkaar brengen van alle betrokkenen.
* Schooluitval wordt tegengegaan door het team van leerplichtambtenaren met een formatieplaats uit te breiden. Deze kijkt onder meer samen met de jongere wat belemmeringen zijn om naar school toe te gaan en hoe die problemen kunnen worden weggenomen.

* Jongeren die individuele begeleiding nodig hebben, zullen deze krijgen van het Jeugd Interventie Team. Probleemjongeren moeten snel in beeld zijn en daartoe wordt Multisignaal ingevoerd. Hierdoor kunnen hulpverleners sneller herkennen dat meerdere organisaties met een jongere bemoeienis hebben. Ook zullen de jeugdinterventieteams worden uitgebreid.
Wethouder Daskalakis benadrukt dat het belangrijk is om jongeren met problemen te helpen en goed op te vangen, maar dat het gelukkig met de meeste jongeren in de stad goed gaat. Sommige hebben een extra steuntje in de rug nodig. Daar kunnen we nu op verschillende manieren voor zorgen.

De gehele nota is hier te downloaden.

De gemeenteraad moet de nota nog definitief vaststellen.

Klik hier voor meer informatie.