Gemeente Schiedam


Augustus

Schiedam gaat strijd aan met graffiti en wildplakken

06 augustus 2008

De gemeente Schiedam gaat met een brede aanpak de strijd aan met graffiti en wildplakken. Nog komend najaar wordt gestart met een eerste grote schoonmaakactie in de hele stad; te beginnen met de binnenstad. Een intensieve samenwerking tussen de gemeente, de Licht Blauwe Brigade, de politie en andere partners in combinatie met een nieuw geavanceerd registratiesysteem moet er voor zorgen dat de stad daarna ook schoon blíjft.

Verantwoordelijk wethouder Yorick Haan is ervan overtuigd dat de aanpak resultaat gaat opleveren: Eerdere maatregelen tegen graffiti hielpen wel, maar niet voldoende. Nu gaan we voor een totaalpakket. De kracht ervan zit in de samenhang. Dankzij het registratiesysteem kunnen we sneller schoonmaken en vergroten we de pakkans van de daders. Melden heeft meteen en zichtbaar effect. Dat maakt het aantrekkelijker om het ook te doen.

Een goed begin
De nieuwe aanpak begint met een eerste groot reinigingsoffensief om alle gebouwen en objecten in de binnenstad in een keer schoon te krijgen. De gemeente betaalt dat en vraagt daarvoor eerst de eigenaren om toestemming. Met partijen zoals Woonplus en de RET worden afspraken gemaakt, om waar nodig hun eigen panden onder handen te nemen. Ook wordt preventief gewerkt; het nieuwe geluidsscherm langs de A20 krijgt bijvoorbeeld een beschermende laag om graffiti te voorkomen.

Schoonmaken en schoonhouden
Nieuw aangebrachte graffiti kan in de toekomst worden doorgegeven aan een telefonisch meldpunt. Na invoering in het registratiesysteem kunnen (gespecialiseerde) schoonmakers direct aan de slag. Omdat een beschrijving en fotos in het systeem komen, neemt ook de pakkans van de daders toe en krijgen zij de rekening voor het schoonmaken gepresenteerd. Om het meldnummer bekendheid te geven wordt een publiciteitscampagne gestart.

Klik hier voor meer informatie.