Gemeente Voorschoten

Bouwleges geen melkkoe

De bouwleges zijn voor de gemeente Voorschoten geen melkkoe. Uitgangspunt is een kostendekkende legesheffing bij de aanvraag van bouwvergunningen. Het benchmarkonderzoek van de Vereniging Eigen Huis is voor Voorschoten wel aanleiding de eigen procedure en werkwijze kritisch onder de loep te nemen. Het VNG model vormt daarbij belangrijke input. `De verschillen in tarieven zijn groot. Wij zitten behoorlijk hoog ten opzichte van andere gemeenten. Het onderzoek geeft ons relevante informatie, daar kunnen we van leren', zegt burgemeester Staatsen van Voorschoten.

Benchmark onderzoeken zijn een uitstekend middel om gemeenten naar zichzelf te laten kijken, vindt Staatsen. Hij ziet niets in extra controle vanuit het rijk. `Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk, er is toezicht vanuit de gemeenteraad. De gemeenteraden zijn voluit in staat ook op dit onderwerp `toezicht' te houden', aldus Staatsen.
* 7 augustus 2008