VNG: problemen oplossen zonder kosteloos trouwen af te schaffen

In de Wet rechten burgerlijke stand is vastgelegd dat iedere gemeente de mogelijkheid tot een gratis huwelijksvoltrekking moet bieden. Het VNG magazine signaleert dat bij één op de tien gemeenten wachtlijsten ontstaan bij het voltrekken van gratis huwelijken. De VNG is van mening dat deze problemen dienen te worden opgelost zonder het voltrekken van gratis huwelijken af te schaffen. De VNG voert in tegenstelling tot de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) ook geen gesprekken met de staatssecretaris om voor een inkomensgrens te pleiten.

De VNG kan zich voorstellen dat lange wachtlijsten voor een kostenloze huwelijksvoltrekking voor de voor gemeenten onwenselijk zijn. Bijkomend probleem voor deze gemeenten is dat de 'eigen' inwoners op een wachtlijst belanden omdat voor een kosteloos huwelijk binnen hun gemeenten ook veel verzoeken komen van inwoners van buiten de gemeenten. Sommige gemeenten zijn bij trouwlustigen namelijk bijzonder in trek zijn door bijvoorbeeld een mooi gemeentehuis.

Gemeenten kunnen wel proberen om de wachtlijsten te verminderen. Gemeenten zijn namelijk vrij in het stellen van randvoorwaarden bij een gratis huwelijksvoltrekking. Zo kunnen zij het aantal trouwlocaties beperken en de tijdstippen inperken en of tot 'dal-uren' beperken. Zo kunnen gemeenten het gratis trouwen in hun gemeente onaantrekkelijker maken.

De VNG zal naar aanleiding van het onderzoek en de conclusies van het VNG magazine in gesprek gaan met haar leden en de gesignaleerde knelpunten en eventuele oplossingen daarvoor bespreken. Daarbij houdt de VNG ook rekening met het feit dat 90% van de ondervraagde gemeenten aangeven dat zij geen problemen ervaren bij het voltrekken van gratis huwelijken.

Den Haag, 7 augustus 2008