Woonbond


07-08-2008

Zwarte lijst nodig voor malafide verhuurders in Amsterdam

Verhuurders in Amsterdam die alle regels aan hun laars lappen, zouden op een uitsluitingslijst moeten komen. Ze kunnen geen bouw-, sloop- of splitsingvergunning meer krijgen en worden uitgesloten van actieve handel en exploitatie van onroerend goed. Dit bepleit het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in Amsterdam in het jaarverslag 2007.

De vastgoedexploitanten die misbruik maken van de woningnood in de hoofdstad door het Meldpunt aangeduid als vrije jongens en uitponders
- zijn voor veel huurders een ware nachtmerrie. Zij zijn niet aangesloten bij een brancheorganisatie en daardoor moeilijk aan te spreken. Hun enige doel is zoveel mogelijk huurwoningen aankopen en vervolgens kort daarop maximaal uitponden. Beheer en onderhoud zijn sluitposten van de begroting. Zittende huurders worden door hen vaak op agressieve of intimiderende wijze bejegend en flink onder druk gezet om in te stemmen met opzegging van de huur. Een lege woning brengt bij verkoop namelijk meer op.

In 2007 heeft het Meldpunt 412 meldingen en klachten over ongewenst verhuurgedrag binnengekregen. In een kwart daarvan heeft het Meldpunt actieve hulp geboden aan de huurders. Deze hulp varieert van het onderhandelen met de eigenaar, contact opnemen met bijvoorbeeld Bouw en Woningtoezicht, Dienst Wonen of de politie of het voorbereiden van rechtszaken en doorverwijzen naar een advocaat.

In het voorjaar van 2007 kwam de asbestaffaire in het nieuws. Twee directeuren van vastgoedbedrijven die zich specialiseerden in het splitsen van huurpanden werden gearresteerd op verdenking van het sjoemelen met asbestverwijdering én omkoping van Bouw- en Woningtoezichtambtenaren, van wie er ook twee werden gearresteerd. In totaal werden er bijna tien mensen gearresteerd. De gemeente reageerde geschokt en legde veel verbouwingen stil. Deze asbestaffaire werd de katalysator van de gedragscode splitsen zoals die in juni 2008 uiteindelijk door Vastgoed Belang en de gemeente Amsterdam is vastgesteld. Elke particuliere eigenaar die vanaf januari 2009 een pand wil splitsen zal deze gedragscode moeten ondertekenen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de verhuurder met de huurder in goed overleg afspraken moet maken over het verdere verloop van de splitsing.

De rol van het Meldpunt is veranderd door de komst van de Wijksteunpunten Wonen. Deze bieden naast het huurteamwerk ook bewonersondersteuning bij ingrepen in de woning en versterken de participatie van bewoners. Tevens ondersteunen zij de lokale belangenbehartigers. Het Meldpunt is een integraal onderdeel van het Wijksteunpunt Wonen-project.