Politie Twente


- PERSBERICHT -

Zutphen, 6 augustus 2008

Kinderen verspreiden kaarten in het kader van de campagne De scholen zijn weer begonnen.

Op maandag 11 augustus start als eerste in het Noorden het nieuwe schooljaar. De weken erna volgen de regio's Zuid en Midden. Een spannende, maar ook gevaarlijke periode voor veel kinderen. Met de landelijke campagne 'De scholen zijn weer begonnen' roept Veilig Verkeer Nederland automobilisten op om de komende maanden extra alert te zijn, met als doel het aantal verkeersdoden en -gewonden onder kinderen terug te dringen.

Na de zomervakantie moet iedereen weer wennen aan het drukke verkeer. Kinderen zijn nog vol van de vakantie en het nieuwe schooljaar. Veel van hen lopen of fietsen een nieuwe route naar een nieuwe school. Automobilisten moeten weer wennen aan schoolgaande kinderen in het verkeer. In deze periode zit een ongeluk in een klein hoekje.

Op maandag 11 augustus a.s. vindt de regionale start van de campagne plaats op basisschool de Hengelose Schoolvereniging te Hengelo. Wethouder Verkeer van de gemeente Hengelo, de heer Bron, geeft de aftrap voor de kaartenactie die in het kader van de campagne in Overijssel plaatsvindt. Kinderen van de groepen 6 t/m 8 van zo'n 95 scholen in Overijssel verspreiden vanaf augustus in totaal zo'n 52.000 kaarten in hun eigen buurt. Op de achterzijde van de ansichtkaarten schrijven kinderen hun persoonlijke boodschap voor weggebruikers. Op deze ludieke wijze worden enerzijds automobilisten door kinderen uit de eigen buurt geattendeerd op de campagne en opgeroepen tot veilig verkeersgedrag. Anderzijds worden de kinderen weer bewust gemaakt van hun deelname aan het drukkere verkeer na de vakantieperiode.

Navigatiesysteem draagt bij aan oplossing Naast voorlichting in het kader van de campagne 'De scholen zijn weer begonnen' en educatie kan ook de techniek bijdragen aan de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. Dit kan door te voorkómen dat ontmoetingen tussen schoolgaande kinderen en automobilisten plaatsvinden. In de routekaart van een navigatiesysteem kan de locatie van scholen worden opgenomen. Het navigatiesysteem kan op basis hiervan een routeadvies geven waarbij de omgeving van scholen vermeden wordt. Minder ontmoetingen tussen automobilisten en schoolgaande kinderen zullen leiden tot minder confrontaties onder deze kwetsbare groep. Daarnaast blijft het belangrijk dat de auto's die toch nog in de buurt van een school rijden hun snelheid aanpassen naar een veilige snelheid. Rustig rijden dus!

Veilig Verkeer Nederland roept fabrikanten van navigatiesystemen op om de mogelijkheden verder uit te werken en door het toepassen van deze techniek mee te werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

In 2007 vielen er 21 doden en enkele honderden ziekenhuisgewonden onder kinderen van 4 t/m 12 jaar. Eenderde van de ongevallen met kinderen gebeurt op weg van huis naar school of andersom.

Noot voor de redactie,