Partij voor de Dieren


07-08-2008

WHO: Europese stimulering zuivel- en vleesproductie veroorzaakt hartziekten en beroerten

Partij voor de Dieren wil kabinetsreactie op rapport Wereldgezondheidsorganisatie

Den Haag, 6 augustus 2008 - De stimulering van zuivel- en vleesproductie door de Europese Unie leidt tot duizenden doden per jaar. Dat concluderen Britse wetenschappers in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Het is de eerste keer dat een studie is uitgevoerd naar de relatie tussen sterfte aan hart- en vaatziekten en de EU-promotie van vlees en zuivel. Het onderzoek wees uit dat jaarlijks minstens 12.800 sterfgevallen zijn toe te schrijven aan het Europese landbouwbeleid. Omdat de wetenschappers in deze eerste studie voorzichtigheidshalve hebben gewerkt met conservatieve gegevens, vermoeden zij dat de omvang van het probleem in werkelijkheid beduidend groter is. De Partij voor de Dieren ageert tegen de stimulering van zuivel- en vleesproductie vanwege de grote maatschappelijke problemen die ermee gemoeid zijn. Naast dierenleed, opwarming van de aarde, wereldhonger en verlies aan biodiversiteit blijken de volksgezondheidsaspecten van vlees en zuivel in toenemende mate problematisch. De partij heeft het kabinet gevraagd een reactie te geven op het WHO-rapport.

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de EU. Naast roken worden de belangrijkste risicofactoren gevormd door verhoogd cholesterol en verhoogde bloeddruk. Voedingspatronen spelen daarmee een doorslaggevende rol bij het ontstaan of voorkomen van deze aandoeningen, zo stelt het rapport. Het Europese landbouwbeleid, met een jaarlijks budget van 45 miljard euro, heeft een enorme invloed op het voedingspatroon van de Europese burgers. De WHO constateert dat het huidige Europees landbouwbeleid door de stimulering van zuivel- en vleesproductie een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid. De wetenschappers wijzen erop dat het GLB destijds tot stand kwam op basis van onder meer overwegingen van volksgezondheid, maar inmiddels kan worden omschreven als `een systeem dat erop is gericht Europeanen te doden via hart- en vaatziekten'.

De Partij voor de Dieren wil van het Nederlandse kabinet weten of zij bereid is haar bijdrage aan de stimulering van zuivel- en vleesproductie te staken. Op dit moment steunt Nederland een Europees gefinancierde promotiecampagne voor de consumptie van kip (kosten: 6 miljoen euro), zoekt zij naar extra afzetmarkten voor Nederlandse melk en kalveren in Azië en Afrika en steunt zij verruiming van de subsidie voor schoolmelk. Een nieuwe Europese miljoenencampagne voor de consumptie van kalfsvlees is met steun van Nederland in de maak. Esther Ouwehand: "Alle lichten staan inmiddels wel op knal- en knalrood. De enorme milieuproblemen, de wereldvoedselcrisis, het lijden van de dieren, de verwoesting van het tropisch regenwoud én de gevaren voor de volksgezondheid die de uit de kluiten gegroeide veehouderij met zich mee brengt schreeuwen om een radicale herziening van dit vastgelopen systeem. Het wordt hoog tijd dat het kabinet de problemen serieus neemt. Het eenzijdige spoor van bescherming van sectorbelangen loopt op alle fronten hartstikke dood."

Klik hier voor de vragen
07-08-2008 | Printen
Voeg toe op: Voeg dit artikel toe aan MSN Reporter

Gerelateerde nieuwsberichten

13-06-2008
Weidedieren ook deze zomer overgeleverd aan de weergoden 26-06-2007
Consument is niet gebaat bij waterkippen in het schap
01-06-2007
Een diervriendelijk Europa?
27-04-2007
CDA en PvdD in de clinch over burgerinitiatief 'Stop fout vlees' 24-04-2007
Kamervragen over besloten karakter bijeenkomst proefdierbeleid 10-04-2007
Kamervragen over expositie van kippen in het Centraal Museum in Utrecht
03-04-2007
Landbouwcoalitie verwerft opnieuw dominante positie in vaste kamercommissie LNV
26-03-2007
Partij voor de Dieren wil spoeddebat met minister-president over nieuwe Europese Grondwet
21-03-2007
Europese grondwet zonder echte inspraak èn zonder dierenrechten is belediging van kiezer