Waterschap Rivierenland

Tien groeperingen melden zich voor de waterschapsverkiezingen

Voor de verkiezingen in november voor een nieuw bestuur van waterschap Rivierenland hebben zich tien groeperingen laten registreren. Op 4 augustus sloot de termijn waarbinnen groeperingen zich voor deelname konden aanmelden.

De volgende groeperingen zijn door het stembureau van het waterschap geregistreerd:
Algemene Waterschapspartij

* Christen Democratisch Appèl (CDA)

* ChristenUnie

* Huiseigenaren

* Lokale Regiobelangen Rivierenland

* Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

* Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

* Vereniging Kleine Kernen Gelderland

* VVD

* Water Natuurlijk

De volgende stap is dat deze groeperingen hun lijsten met kandidaten indienen. De kandidaatstelling is op 16 september, maar kan desgewenst ook op 8 en 11 september. De (schriftelijke) verkiezingen zijn van 13 tot en met 25 november.

Verkiezingen nieuwe stijl

Het is voor het eerst dat groeperingen meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Tot nu toe waren het individuele personen die zich voor de waterschapsverkiezingen kandidaat stelden. Nieuw is ook dat alle waterschappen gelijktijdig hun verkiezingen houden.

© Waterschap Rivierenland - Proclaimer

Naar boven