Stadsdeel Amsterdam-Noord

Stadsdeel vult vijvers Florapark bij

In een aantal vijvers in het Florapark staat het water op dit moment te laag. Om het waterniveau op peil te brengen, vult het stadsdeel vanaf donderdag 7 augustus 2008 de vijvers bij.

In de meest noordelijke vijver zijn dode eenden en vissen aangetroffen en is het water troebel. De dode dieren zijn maandag 4 augustus 2008 weggehaald. Een laboratorium in Lelystad onderzoekt de doodsoorzaak van de dieren. Ook is er onderzoek naar de waterkwaliteit. Als de oorzaak bekend is, neemt het stadsdeel maatregelen. De noordelijke vijver wordt daarom voorlopig nog niet bijgevuld.