PvdA Rotterdam


Katendrecht: het belang van het kind staat voorop

Do 7 Aug 2008 - Redactie

Half mei ontvingen negen gezinnen op Katendrecht een brief thuis van de gemeente. In deze brief krijgen de ouders het advies van de burgemeester om hun kinderen na negen uur niet meer de straat op te sturen. Het gaat hier om kinderen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar die in het verleden voor veel overlast zorgden in de buurt. Mochten de ouders dit advies in de wind slaan dan kan het gebeuren dat de kinderen door de politie worden thuisgebracht. Het bureau jeugdzorg wordt in dat geval gealarmeerd en er kunnen sancties volgen.

Één van deze gezinnen heeft nu een advocaat in de arm genomen die vandaag in het AD/ Rotterdams Dagblad verklaart dat de burgemeester met zijn spierballentaal zijn boekje te buiten is gegaan. Namens dit gezin heeft hij heeft inmiddels bezwaar ingediend. PvdA raadslid Marco Heijmen begrijpt niet goed waarom hiervoor gekozen is: Je laat een kind van tien niet zonder toezicht s avondslaat op Katendrecht rondstruinen. Het is prima dat ouders die dat wel doen hierop worden aangesproken. De gemeente doet slechts een dringend beroep op de ouders om aan hun opvoedkundige plicht te voldoen. Het belang van het kind staat voorop aldus Heijmen, en zo hoort het ook.