Provincie Noord-Holland

Musea Noord-Holland meer publieksgericht

7-8-2008

Negen musea in Noord-Holland krijgen van de provincie subsidie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de structurele verbetering van deze musea. De provincie vindt het belangrijk dat musea meer publieksgericht worden en wil stimuleren dat bezoekers in een museum actief bezig kunnen zijn.

Het accent wordt gelegd op publiekspresentatie en cultuureducatie. De musea ontvangen subsidie voor de tweede helft van 2008 op basis van de deelverordening museumondersteuning. Gedeputeerde Staten (GS) hebben criteria opgesteld voor het verlenen van subsidie. Van de negentien aanvragen ontvangen negen musea subsidie. Het budget museumondersteuning voor 2008 is nu volledig gebruikt. In totaal gaat het om bijna 155.000 subsidie. Hieronder volgt een overzicht van de begunstigde musea en hun plannen:

* Het Zuiderzee Museum in Enkhuizen wil met een educatief programma voor en door kinderen het museum aantrekkelijker maken voor een jonger publiek.

* Het Dolhuys in Haarlem gaat jongeren actief betrekken bij het museum en hen activiteiten laten organiseren.
* Het Comenius museum in Naarden gaat audiovisuele apparatuur aanschaffen.

* Het Historisch museum Haarlemmermeer in Hoofddorp wil de luchtvaartgeschiedenis op eigentijdse wijze voor het voetlicht brengen.

* Museum Vreeburg in Schagen brengt authentieke rijtuigen onder de aandacht via een actuele presentatie, ondersteund met audiovisuele apparatuur.

* Hollands Kaasmuseum in Alkmaar gaat een presentatie maken over de kaasbereiding van vroeger en nu, ondersteund met audiovisuele apparatuur.

* Het Zaans Museum in Zaandam gaat zich bezighouden met de basisregistratie van de collectie.

* Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder wil een verantwoorde opslag van objecten uit de collectie verzorgen.
* Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland in Haarlem gaat in de Gooi- en Vechtstreek en Zuid-Kennemerland veiligheid van museale objecten in de musea verbeteren.

Nieuwsredactie