Gemeente Teylingen

Teylingen

Regels voor GSM- en UMTS-antennes in Teylingen

07 augustus 2008

PERSBERICHT 7 augustus 2008 - Wel of niet GSM- en UMTS-antennes in een woonwijk? Wel of niet op een monument of in een sportpark? Om hier duidelijke antwoorden op te kunnen geven, heeft de gemeente Teylingen hier regels voor opgesteld.

Mobiel bellen en internetten

Masten met antennes voor GSM en UMTS zie je steeds vaker. Dat kan ook niet anders, als we met ons mobieltje willen blijven bellen en internetten. Maar waar kun je een mast het beste neerzetten? De gemeente Teylingen maakt regels voor het plaatsten van hoge masten met antennes voor GSM en UMTS.

Nationaal Antennebeleid

In 2000 is het Nationaal Antennebeleid vastgesteld en afgestemd in de Tweede Kamer. Een van de doelen is het faciliteren van voldoende ruimte voor masten met antennes. Zo kunnen we in Nederland mobiel blijven bellen en internetten. Teylingen wil hieraan meewerken.

Waar wel en niet?

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft conceptbeleidsregels vastgesteld voor het plaatsen van antenne-installaties. Een mast past niet in een (woon)wijk met lage bebouwing als hij te hoog is. Ook niet op een monument als dat ontsiert. Een mast kan wel staan aan de rand van een sportpark, langs een snelweg of op een bedrijvenÂterrein. Dit zijn plaatsen waar ook andere hoge elementen zijn, zoals bruggen, lichtmasten of hoge gebouwen. Een mast kan daar bij passen.

Daarnaast wil het college omwonenden rechtstreeks informeren over de aanvraag voor een bouwvergunning voor een hoge mast.

GSM- en UMTS-antennes zijn in principe niet schadelijk voor de gezondheid. Ze staan namelijk op plaatsen waar u niet dichtbij kunt komen. Ze hangen hoog in een mast, of ze staan op het dak van een gebouw. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.antennebureau.nl.

Niet alle situaties zijn te voorzien. De conceptbeleidsregels zijn een goede basis.

Raad beslist in september

Op 3 september behandelt de commissie Ruimte dit beleid. Daarna gaat het op 25 september naar de gemeenteraad. Klik hier voor meer informatie over het antennebeleid.

Adres & openingstijden