Botlektunnel gesloten door wateroverlast

Pompen werken niet door blikseminslag

Rijkswaterstaat heeft beide buizen van de Botlektunnel in de A20 bij Rotterdam afgesloten vanwege wateroverlast. Door een blikseminslag in het elektronisch systeem kunnen de pompen niet in werking gesteld worden.

Beide buizen zijn afgesloten omdat het, vanwege een grote hoeveelheid water in beide tunnelbuizen, niet veilig is door te rijden. Inmiddels is een start gemaakt met het verwijderen van het water in de tunnel.

Naar verwachting duurt het nog twee uur voordat de tunnel wordt vrijgegeven.

Het verkeer ondervindt grote hinder van de afsluiting. Er staat 15 kilometer aan beide zijden van de tunnel. Geadviseerd wordt de zuidelijke en de westelijke ring van Rotterdam, richting Europoort, te mijden.

Noot aan redacties (