Witteveen en Bos

Monument Afsluitdijk

Het consortium Boskalis Nederland, West8, Witteveen+Bos heeft wederom de krachten gebundeld in een toonaangevend project: het presenteren van een integrale visie voor de Afsluitdijk tot 2100. Het consortium Boskalis Nederland, West8, Witteveen+Bos heeft wederom de krachten gebundeld in een toonaangevend project: het presenteren van een integrale visie voor de Afsluitdijk tot 2100. Dit consortium heeft eerder samengewerkt in projecten zoals het Markeroog en het Wieringerrandmeer (Lago Wirense). De combinatie van een ervaren uitvoerende partij, een multidisciplinair ingenieursbureau en een visionair landschapsarchitect levert een mix van praktische en inhoudelijke kennis, innovatiekracht en visie. Een ideale combinatie in de ontwikkeling van spraakmakende projecten.

De fascinatie van de leden van het consortium voor het verleden van de afsluitdijk en de oorspronkelijke visie van ir. Lely, vormen de basis voor een visie die mooi is in eenvoud. Uitgangspunt voor het plan is dat de Afsluitdijk wordt verduurzaamd op een manier die recht doet aan de historische integriteit van deze icoon. De visie op de Afsluitdijk kan niet los staan van een visie op de ontwikkeling van het IJsselmeer en de Wadden op lange termijn. De functie van de afsluitdijk is daarom beschouwd in een breder kader als element binnen een groter systeem. Daarmee komt een breder scala van oplossingsrichtingen aan bod en kunnen interessante koppelingen worden gemaakt.

Het resultaat van de eerste fase van ontwikkeling van deze visie is te vinden op www.monumentafsluitdijk.nl.