Gemeente Boxtel

Melding art. 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend, dat op basis van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer een melding is gedaan door:Van Aarle Bouwmaterialen B.V., Koppenhoefstraat 6 te Boxtel op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in verband met het herinrichten van enkele hallen t.b.v. houtbewerking.

Link:
http://www.boxtel.nl/nieuws.php

Inzage 
De melding ligt ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 te Boxtel van donderdag 7 augustus tot vrijdag 22 augustus 2008 op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur en bovendien na een telefonische afspraak op donderdagavond, telefoonnummer (0411) 65 52 94 of 65 52 99.

07-08-2008

Gemeente Boxtel
Burgerzaken is vandaag open
van 9:00 tot 12:30 uur.
0411 - 655 911
gemeente@boxtel.nl