Gemeente Boxtel


Verleende kapvergunningen

(verzonden 5 augustus 2008)
Door burgemeester en wethouders is kapvergunning verleend voor het rooien van:1 notenboom uit de achtertuin op de locatie Breukelsestraat 39;1 berk en 3 coniferen op de locatie Molenwijk 1;1 beuk uit de achtertuin op de locatie Annastraat 5.

Link:
http://www.boxtel.nl/nieuws.php
Bezwaar
Derdenbelanghebbenden, die van mening zijn door het verlenen van deze kapvergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van bovengenoemde kapvergunningen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5280 DA  Boxtel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Inzage
De kapvergunningen liggen vanaf vrijdag 8 augustus 2008 ter inzage bij de afdeling Wonen en Milieu in het gemeentehuis. Inzage in de bijbehorende stukken kan worden gegeven na telefonische afspraak met het frontoffice van deze afdeling, telefoonnummer (0411) 655841.

07-08-2008


Gemeente Boxtel
Burgerzaken is vandaag open
van 9:00 tot 12:30 uur.
0411 - 655 911
gemeente@boxtel.nl