Gemeente Boxtel


Verleende gebruiksvergunning

(verzonden 4 augustus 2008)
Door burgemeester en wethouders is gebruiksvergunning verleend voor het in gebruik nemen en houden van een winkelpand op de locatie Van Hornstraat 16-18 te Boxtel.

Link:
http://www.boxtel.nl/nieuws.php

var googlemap_lat = (51.590122739293);
var googlemap_lng = (5.3135633468627);
var googlemap_zoom = (17);
var base_url = 'http://admin.sduconnect.nl/';
Bezwaar 
Derdenbelanghebbenden, die van mening zijn door het verlenen van deze gebruiksvergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van bovengenoemde gebruiksvergunning bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5280 DA  Boxtel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Inzage
De gebruiksvergunning ligt vanaf vrijdag 8 augustus 2008 ter inzage bij de afdeling Wonen en Milieu in het gemeentehuis. Inzage in de bijbehorende stukken kan worden gegeven na telefonische afspraak met het secretariaat van deze afdeling, telefoonnummer (0411) 655249.

07-08-2008


Gemeente Boxtel
Burgerzaken is vandaag open
van 9:00 tot 12:30 uur.
0411 - 655 911
gemeente@boxtel.nl