Gemeente Boxtel


Ontwerpbesluiten bouwen met vrijstelling

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend dat van vrijdag 8 augustus 2008 tot en met donderdag 18 september 2008 een ontwerpbesluit voor het verlenen van vrijstelling ter inzage ligt voor het aanbouwen van een overdekt zwembad op de locatie Halderheiweg 7 te Boxtel;
Het betreft hier de vrijstelling als bedoeld in artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Link:
http://www.boxtel.nl/nieuws.php

var googlemap_lat = (51.602958951997);
var googlemap_lng = (5.3142607212066);
var googlemap_zoom = (17);
var base_url = 'http://admin.sduconnect.nl/';
Inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende bovengenoemde termijn ter inzage bij de afdeling Wonen en Milieu en is in te zien na telefonische afspraak met het secretariaat van de afdeling, telefoonnummer (0411) 655249.Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze over een ontwerpbesluit naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5280 DA  Boxtel. Als u mondeling uw zienswijze naar voren wilt brengen kan dit op afspraak. Van wat mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

07-08-2008


Gemeente Boxtel
Burgerzaken is vandaag open
van 9:00 tot 12:30 uur.
0411 - 655 911
gemeente@boxtel.nl