Gemeente Boxtel


Verleende bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend dat de volgende bouwvergunningen zijn verleend voor:

Link:
http://www.boxtel.nl/nieuws.php
Lichte bouwvergunningen het wijzigen van een gedeelte van de gevelpui op de locatie Baandervrouwenlaan 1 t/m 23;het uitbreiden van een woning aan de achterzijde op de locatie Mozartlaan 21.Deze vergunningen zijn 5 augustus 2008 verzonden.Reguliere bouwvergunningen het veranderen en verbouwen van het (bestaand) restaurant en het (bestaande) appartement op de locatie Stationsstraat 10;het uitbreiden van de woning met een kantoorruimte op de locatie Lierenbout 49;
Deze vergunningen zijn 31 juli 2008 verzonden.het bouwen van een rundveestal op de locatie Hoog Munsel 9;het uitbreiden van de woning met een aanbouw op de locatie Bosscheweg 23.Deze vergunningen zijn 4 augustus verzonden.het intern verbouwen van het pand waarbij de bedrijfswoning wordt uitgebreid tot 600 m³. op de locatie Mijlstraat 106;het geheel vernieuwen van de condensors op de locatie Fellenoord 31;het dichtmaken van het balkon aan de achterzijde op de locatie Kleine Beemd 79.Deze vergunningen zijn 5 augustus verzonden.Inzage
Vanaf vrijdag 8 augustus 2008 liggen de bouwvergunningen ter inzage bij de afdeling Wonen en Milieu in het gemeentehuis. Inzage in de bij een bouwvergunning behorende stukken kan worden gegeven na telefonische afspraak met het secretariaat van de afdeling, telefoonnummer (0411) 655249.Bezwaar
Derdenbelanghebbenden, die van mening zijn door het verlenen van een bouwvergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5280 DA  Boxtel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na de verzenddatum van de bouwvergunning. Gelijktijdig met of na indiening van een bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ?s-Hertogenbosch.

07-08-2008


Gemeente Boxtel
Burgerzaken is vandaag open
van 9:00 tot 12:30 uur.
0411 - 655 911
gemeente@boxtel.nl