Gemeente Boxtel


Gemeente geeft geld voor aanschaf computer

Ruim 350 Boxtelse kinderen gaan na de zomervakantie naar de brugklas van hun nieuwe school. Er breekt een nieuwe periode in hun leven aan. Ook de manier van leren en huiswerk maken gaat veranderen. Steeds vaker is een computer hiervoor onmisbaar. Maar niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat er thuis een computer staat.
Waar nodig geeft de gemeente minder draagkrachtige ouders voor de aanschaf van een computer een financiële bijdrage van maximaal ? 675,-. Bovendien kunnen ouders zelf een computercursus volgen en een beroep doen op een helpdesk als zich problemen voordoen.

Link:
http://www.boxtel.nl/nieuws.php
Bijzondere bijstand voor aanschaf computer
Wanneer kinderen in het nieuwe schooljaar voor het eerst naar de middelbare school gaan, komen ouders voor hoge kosten te staan. Schoolboeken, schriften, fiets, schooltas, gymkleding, atlas en woordenboeken: het is een hele lijst van dingen die allemaal aangeschaft moeten worden. En eigenlijk hoort daar ook een computer bij. Ouders die een minimuminkomen hebben of net iets daarboven, kunnen daarvoor een financiële bijdrage van de gemeente krijgen. Het inkomen is daarbij van belang, maar ook het vermogen dat ouders hebben, zoals een auto en eigen huis telt mee. De gemeente betaalt de bijdrage uit de bijzondere bijstand. Het bedrag is maximaal ? 675,-. Daarmee kunnen de ouders een computer, toetsenbord, muis, printer en monitor aanschaffen.U kunt ook werken met de computer
De gemeente vindt het zo belangrijk dat ouders ook zelf met de computer overweg kunnen, dat ze de ouders daarvoor een cursus aanbiedt. Een van de ouders kan gratis deelnemen aan een cursus. De tweede ouder betaalt ? 125,-. De eerste cursus start begin september 2008 en wordt op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur gegeven bij de WSD in Boxtel. De cursus duurt 10 weken.
Daarnaast kunnen ouders de hulp inroepen van een deskundige wanneer zich problemen voordoen met de computer. Tussen 1 oktober 2008 en 31 maart 2009 is op werkdagen een medewerker bij WSD bereikbaar die helpt bij het oplossen van problemen. Als het nodig is, komt hij zelfs aan huis. De gemeente sluit hiervoor een overeenkomst met WSD.U kunt zich nog aanmelden !
De gemeente houdt er rekening mee dat 60 ouders een beroep doen op deze regeling. Alle schoolverlaters van groep 8 hebben een folder meegekregen. Denkt u in aanmerking te komen, maar heeft u geen folder? Ga dan even langs bij WegWijs. Daar kunt u meer informatie en een folder krijgen. U kunt daar ook direct een aanvraag indienen.WegWijs Boxtel, ook voor u !
Als u na het lezen van dit artikel graag een persoonlijk gesprek wilt met een van de medewerkers van WegWijs of u wilt meer weten over deze regeling, dan kunt u contact opnemen met WegWijs. WegWijs is gevestigd op locatie Liduina, de 5e etage van het ziekenhuis aan het Liduinahof 35 en is elke werkdag te bezoeken van 9.00 tot 12.30 uur. Op maandag- en donderdagmiddag bovendien van 14.00 tot 16.00 uur.
Lees meer over WegWijs...

07-08-2008


Gemeente Boxtel
Burgerzaken is vandaag open
van 9:00 tot 12:30 uur.
0411 - 655 911
gemeente@boxtel.nl