Partij van de Arbeid

'Herinvoeren donorcodicil'

08-10-2008 04:38

De Tweede Kamer sprak vandaag over orgaandonatie met minister Klink. PvdA-kamerlid Gill ard steunt de hoofdlijnen van zijn aanpak, maar ziet weinig in het voorstel van de minister om het registratieformulier met een vijfde optie uit te breiden en pleitte voor het herinvoeren van het donorcodicil en betere voorlichting.

Wachtlijst
Sinds ongeveer tien jaar is er een registratiesysteem, waarin mensen aangeven donor te willen zijn. Dat heeft het oude donorcodicil min of meer vervangen. Momenteel staat veertig procent van de volwassenen ingeschreven in het donorregister en er is een groot tekort aan donoren. Mensen staan vaak jaren op een wachtlijst voor zij een orgaantransplantatie kunnen ondergaan.

Masterplan orgaandonatie
De PvdA steunt de hoofdlijn van het Masterplan van de Coördinatiegroep Orgaandonatie en is in grote lijnen eens met de reactie van het Kabinet. Het kabinet heeft de meeste adviezen uit het Masterplan overgenomen. Dit betreft adviezen over voorlichting, de ziekenhuizen en het proces rondom donatie bij leven. Het advies om mensen die zich niet registreren automatisch donor te laten worden, is niet overgenomen door het kabinet. Gillard onderstreept dat de minister ten volle de urgentie van het probleem onderschrijft: Hij wil minimaal 800 extra post mortale transplantaties in vijf jaar. Het noemen van zon streefgetal is uniek en getuigt van durf. Wel heeft Gill ard een aantal kanttekeningen.

Verschillen tussen ziekenhuizen
Zo is niet onderzocht waarom de prestaties van ziekenhuizen zo veel van elkaar verschillen: het ene ziekenhuis weet meer nabestaanden te overtuigen voor het afstaan van organen dan het andere. Gillard wil dat wordt onderzocht wat deze verschillen veroorzaakt.

Vijfde optie
Gillard ziet daarnaast weinig in het voorstel van het kabinet om een vijfde mogelijkheid aan het donorregistratieformulier toe te voegen. Naast ik ben donor, mijn nabestaanden beslissen, een ander beslist, nee, geen donor zou dat zijn Ja, ik geef toestemming voor donatie, mits mijn nabestaanden instemmen. Gillard: De barrière voor orgaandonatie wordt hierdoor niet minder hoog. De Partij van de Arbeid kan daarom niet zonder meer instemmen met het voorstel van het kabinet en vraagt de Minister om opnieuw te onderbouwen wat deze vijfde optie betekent voor de opbrengst aan organen.

Codicil
Gillard pleit er wel voor om het donorcodicil weer te activeren: Met het donorcodicil kan iedereen in strikte privacy aangeven donor te willen zijn, zonder de registratiestap te hoeven maken. Mensen kunnen op dat kaartje aangeven dat ze na overlijden organen willen afstaan. De donorkaarten moeten eenvoudig verkrijgbaar zijn bij gemeentehuizen en bibliotheken.

Voorlichting
Tot nu toe is voorlichting volgens Gillard een kwestie geweest van: meedelen dat orgaandonatie belangrijk is. Dat is niet effectief gebleken. Gillard: Communicatie over dit onderwerp moet degelijk worden onderbouwd. Wij vinden het wenselijk dat de Minister hier middelen voor uittrekt en ik verwacht hierop een toezegging.

Verplicht kiezen
De Partij van de Arbeid vindt solidariteit van gezonden met zieken een graadmeter voor de kwaliteit van onze samenleving. Gillard: Een donatie kan het verschil maken tussen leven en dood of tussen ziek en gezond. Dus niemand mag wat ons betreft onverschillig staan tegenover de medemens met orgaanfalen. Natuurlijk mogen mensen weigeren hun organen beschikbaar te stellen. Ons uitgangspunt blijft onverminderd het zelfbeschikkingsrecht. Maar op zijn minst verlangen wij dat mensen een keuze maken om wel of geen donor te zijn. '

Gill'ard tot besluit: 'Ons verkiezingsprogramma zegt dat Het ieders eigen keus is om wel of niet te doneren, maar dat het wordt verplicht dit aan te geven. Dit is wat wij onverminderd blijven nastreven. Het Kabinet wil in het Handvest voor Verantwoord Burgerschap de morele verplichting opnemen om een keuze te maken. Dat lijkt ons een eerste stap maar dan wel een stap op weg naar een wettelijke verplichting om te kiezen. Wij vragen de minister om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een wettelijk plicht om te kiezen.