Protestantse Kerk in Nederland


Tweedaagse theologische conferentie: Zijt gij het die komen zou?

di 24 februari 2009 - wo 25 februari 2009
Binnen de christelijke traditie lijken de evangelische beweging, de orthodoxe stromingen en deelnemers van leerhuizen van Kerk & Israël anders om te gaan met dezelfde teksten.

Staan de dogmas van de kerk ons in de weg om de Bijbel, in zijn diversiteit, te laten spreken? Over deze en ander vragen gaat een tweedaagse conferentie met als thema Zijt gij het die komen zou?.

De bijdragen van o.a. prof. Cees den Heyer, prof. dr. Peter J. Tomson en drs. Leo Mock nodigen uit om na te denken over de vraag: wat zeggen Bijbel en traditie over de Messias. Lezen Joden en christenen dezelfde psalmen verschillend, en waarom dan? Of ligt het nog complexer: zijn er binnen beide tradities meerdere interpretaties?

De organisatie van de conferentie is in handen van de Provinciale werkgroep Kerk en Israël voor Noord-Brabant en Limburg (NL) en de Contactgroep voor joods-christelijke betrekkingen te Antwerpen.

De conferentie wordt op 24 en 25 februari 2009 gehouden in het Theologisch en Pastoraal Centrum te Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen-Wilrijk.

Aanmelden: stort voor 1 februari 2009 EUR95 op girorekeningnummer 2322301 t.n.v. D.F. Blom te Waterlandkerkje, onder vermelding van conferentie Antwerpen. Meer informatie: mevr. K. Minzinga, secretaris werkgroep Kerk & Israël Noord-Brabant en Limburg, tel. (076) 514 23 83.