Gemeente Hoorn

College Hoorn wil samengaan met Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen

B en W van Hoorn zijn voorstander van het samengaan van Hoorn met Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen. Zo ontstaat een krachtige gemeente waarin alle West-Friese stedelijke functies onder één bestuur vallen en wordt verdere landschappelijke verrommeling voorkomen. Over wegen, grote woningbouwprojecten, bedrijventerreinen, voorzieningen en de landschappelijk waardevolle gebieden kan zo slagvaardig en weloverwogen worden beslist. B en W hebben hun standpunt getoetst bij de gemeenteraad en dit kan op breed draagvlak rekenen. Op 24 februari neemt de raad een definitief besluit over de reactie aan het provinciebestuur over de herindeling van West-Friesland.

In januari hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een conceptvisie op de bestuurlijke organisatie van West-Friesland vastgesteld. Die houdt in dat er in West-Friesland plaats is voor maximaal vier gemeenten: twee in het landelijke gebied (Koggenland, Opmeer, Medemblik, Wervershoof en Andijk) en twee in de stedelijke zone Hoorn, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen. Gedeputeerde Staten willen dat de gemeenten met elkaar aan de slag gaan om uiterlijk in de zomer van 2010 tot een gezamenlijk eindbeeld voor de bestuurlijke indeling van de regio te komen. Gedeputeerde Staten hebben alle gemeenteraden gevraagd hierop uiterlijk 15 maart een reactie te geven. Daarna stelt het college van GS een definitieve visie vast.

In hun voorstel aan de gemeenteraad schrijven B en W dat ze blij zijn met de voortvarende en doortastende wijze waarop de provincie de herindeling wil aanpakken. Zij onderschrijven de inhoudelijke analyse van de provincie, maar vinden dat de regio het meest gediend is met één lokaal bestuur in de stedelijke zone van West-Friesland. Zo kan het best een goede afweging worden gemaakt tussen wonen, landschappelijke waarden, werken, noodzakelijke voorzieningen en recreëren. In zon sterke gemeente moet daarnaast veel aandacht zijn voor een goed dorpenbeleid en sociale samenhang.

B en W van Hoorn willen op constructieve wijze in gesprek gaan met de buurgemeenten. Gezien de rol van de provincie bij het herindelingsproces vinden ze dat de provincie actief bij deze gesprekken betrokken moet blijven, bijvoorbeeld als voorzitter of gespreksleider.
Laatste wijziging van deze pagina: 13 februari 2009