Gemeente Elburg


Weidevogels weer verwacht in omgeving Elburg

St. Landschapsbeheer Gelderland organiseert een informatiebijeenkomst op 24 febr. a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor van Elburg.

Het nieuwe weidevogelseizoen komt er aan, de grutto en andere weidevogels zijn weer op weg naar Nederland. Eind februari worden de eerste grutto's in de omgeving van Elburg verwacht, nadat ze vertrokken zijn van de rijstvelden in West -Afrika. Voor meer dan de helft van de wereldpopulatie vormt Nederland het "beloofde land". In onder andere het buitengebied van de gemeente Elburg kunnen de grutto's neerstrijken op open gebieden met vochtige weilanden en veel ondiep water.

In het buitengebied van de gemeente Elburg tussen de Hoge Bijssel en Noordeinde komt nog een relatief groot aantal weidevogels voor, zoals grutto's, kieviten, scholeksters, tureluurs en graspiepers.

De provincie overweegt daarom om rondom Elburg twee weidevogelgebieden aan te wijzen. In de nabije toekomst wordt dan extra geld beschikbaar gesteld voor grondgebruikers om aanvullende vormen van weidevogelbescherming toe te passen in de vorm van op een later tijdstip maaien en strokenbeheer.

Om geïnteresseerden nader op de hoogte te brengen van de mogelijkheden betreffende weidevogelbescherming rondom Elburg, organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland een informatiebijeenkomst op dinsdag 24 februari aanstaande, om 20.00 uur, in het gemeentehuis van Elburg, Zuiderzeestraatweg Oost 19, te Elburg. Tijdens deze avond zullen Astrid Kant (een bekende weidevogelfotograaf) en Rowan Koster (weidevogelcoördinator Gelderland) u fraaie beelden van bekende weidevogelsoorten laten zien. Verder zullen ze vragen aan iedereen die de weidevogels een warm hart toedraagt, een steentje bij te dragen om de bedreigde weidevogels in stand te houden. Naast weidevogelvriendelijke boeren en loonwerkers, zijn er ook vrijwilligers nodig, die tijdig nesten opsporen en indien nodig markeren. U bent welkom.

Voor informatie kunt u terecht bij de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de heer R. Koster (tel: 06-51742871 of r.koster@landschapsbeheergelderland.nl).

laatst gewijzigd: 13-02-2009 | print deze pagina print deze pagina | download document: Weidevogels weer verwacht in omgeving Elburg |