Gemeente Hilversum

Informatieavond ontwikkeling Lemetterrein

publicatiedatum: maandag 16 februari 2009

Op dinsdag 24 februari organiseert de gemeente Hilversum samen met het schoolbestuur Christelijk Voortgezet Onderwijs 't Gooi een informatieavond voor omwonenden over de ontwikkeling van een gedeelte van het Lemetterrein.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Hilversum samen met het schoolbestuur een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een gedeelte van het Lemetterrein. Uitgangspunt hierbij is de bouw van een school voor Leerweg ondersteunend onderwijs, genaamd college `De Opmaat'.

Tijdens de informatieavond geeft de gemeente een toelichting op de eerste ideeën rond de ontwikkeling van het terrein. Ook de gevolgen voor het voorontwerpbestemmingsplan komen aan bod. Daarnaast is de avond bedoeld als kennismaking met college `De Opmaat'. Een aantal leerlingen en het schoolbestuur vertellen wat voor school `De Opmaat' is.

Datum: dinsdag 24 februari 2009

Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur

Plaats: voormalig Lucentgebouw, ingang Canal Digitaal, Jan van der heijdenstraat 38 (tegenover winkelcentrum Seinhorst).