Gemeente Elburg

wonen, zorg en welzijn 24 februari 2009

160209 Bijeenkomst "'t Harde, wonen, zorg en welzijn" 24 februari 2009

Persbericht

Elburg, 16 februari 2009

Bijeenkomst "'t Harde, wonen, zorg en welzijn" 24 februari 2009

Op 24 februari a.s. vindt in de Maranathakerk een avond plaats over wonen, zorg en welzijn in `t Harde. In het najaar van 2006 heeft in 't Harde een onderzoek plaatsgevonden naar de voorzieningen in het dorp voor mensen die ouder worden en voor mensen met een beperking of handicap. In een aantal panelgesprekken hebben inwoners van 't Harde de gelegenheid gekregen om te vertellen over hun ervaringen en wensen. Daarop zijn de organisaties voor wonen, welzijn en zorg (de werkgroep woonservicegebied 't Harde) aan de slag gegaan om tegemoet te komen aan de wensen die er in het dorp leven. Dit is gebeurd in overleg met de Seniorenraad, het Gehandicaptenberaad en het wijkcomité `t Harde.

Wat heeft dat opgeleverd? Het is tijd om met u als inwoners van 't Harde samen de balans op te maken over de afgelopen jaren. Op 24 februari vertellen de betrokken organisaties welke acties en activiteiten zijn ondernomen en welke plannen nog in de maak zijn. Daarnaast willen de organisaties de gelegenheid geven om opnieuw uw ervaringen en suggesties naar voren te brengen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor geïnteresseerde inwoners, waaronder natuurlijk de mensen die hebben deelgenomen aan de panelgesprekken, voor de cliëntenraden, en voor iedereen die zich als vrijwilliger of beroepskracht inzet voor de leefbaarheid van 't Harde.

De organisaties willen op deze avond voor 't Harde een klankbordgroep in het leven roepen die ook in de toekomst de ontwikkelingen nauwlettend blijft volgen en signalen vanuit de samenleving kan doorgeven aan de verantwoordelijke organisaties. Dit zal vanuit de stichting Wiel worden toegelicht.

De bijeenkomst vindt plaats op 24 februari 2009 van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur in de Maranathakerk. De zaal is open vanaf 19.15 uur. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bij Lammie Post van de gemeente, telefoonnummer 0525-688796, e-mail lammie.post@elburg.nl tot uiterlijk 20 februari a.s. De bijeenkomst wordt geleid door de heer Arie Sonneveld, onafhankelijk voorzitter van de werkgroep voor wonen, welzijn en zorg in 't Harde.

laatst gewijzigd: 17-02-2009 | print deze pagina print deze pagina | download document: 160209 Bijeenkomst "'t Harde, wonen, zorg en welzijn" 24 februari 2009 |