Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Kopappartementen Lange Dreef Driebergen

Woningcorporatie Heuvelrug Wonen heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van kopappartementen aan de bestaande flats aan de Lange Dreef in Driebergen-Rijsenburg. Hoe komen deze kopappartementen eruit te zien en wat zijn de gevolgen voor de openbare ruimte? Heuvelrug Wonen en de gemeente willen belangstellenden hierover graag informeren.

Informatieavond
Op dinsdag 24 februari a.s. wordt van 19.30 uur tot 21.30 uur in Niew Salem, De Lei 86 in Driebergen een informatieavond georganiseerd, die voor iedereen toegankelijk is. Direct betrokkenen zijn persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Tijdens deze avond wordt het plan gepresenteerd om op de koppen van de bestaande appartementencomplexen aan de Lange Dreef nieuwe appartementen toe te voegen. Er wordt getoond hoe de nieuwe appartementen aan de bestaande appartementen worden gebouwd en wat de gevolgen hiervan zijn voor de openbare ruimte, onder meer voor het parkeren en de ligging van de aangrenzende straten (Lange en Korte Dreef). Tijdens de bijeenkomst wordt ook de verdere procedure toegelicht. Voor de bouw van de kopappartementen is namelijk een verzoek ingediend om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Klik hier voor het downloaden van het plan.

De bedoeling van de avond is om betrokkenen en belangstellenden te informeren. De avond heeft het
karakter van een inloopbijeenkomst. U kunt op elk gewenst moment tussen 19.30 uur en 21.30 uur langskomen en rustig de tijd nemen om de informatie te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente en van de woningcorporatie. Woningcorporatie Heuvelrug Wonen en de gemeente nodigen u van harte uit om naar deze informatieavond te komen. Aanmelding is niet nodig.

Plan
Het is de bedoeling om vijf koppen tegen de vijf bestaande flats te realiseren. In de vijf koppen worden in drie lagen in totaal 47 appartementen gebouwd. Per laag zijn drie appartementen mogelijk. In twee van de kopgebouwen worden twee bouwlagen samengenomen en omgezet in zeven wooneenheden voor gehandicapten. In totaal ontstaan er dan 33 appartementen in de sociale huursector en 14 zorgappartementen. Onder de nieuwe gebouwen komen bergingen en een entreehal. De kopappartementen worden hierdoor iets hoger dan de bestaande bebouwing. De entree en bergingen voor de bestaande flats worden eveneens binnen de nieuwbouw gerealiseerd. Zie
ook bovenstaande impressie van het plan.
Klik hier voor het downloaden van het plan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. P. Andersen, projectleider afdeling ruimtelijke ontwikkeling, (0343) 565854.

Laatst gewijzigd: 20 februari 2009