Gemeente Alkmaar

Turkse ambtenaren bezoeken Alkmaar

Van 24 februari tot 2 maart brengen ambtenaren van de afdelingen Monumentenzorg en Klachtenprocedure uit de Turkse zusterstad Bergama een bezoek aan Alkmaar. Wethouder Nico Alsemgeest van Monumentenzorg ontvangt de gasten op vrijdag 27 februari.

LOGO East programma

De Turkse gasten komen naar Alkmaar in het kader van het LOGO East programma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit programma is gericht op versterking en verbetering van het lokale bestuur in kandidaat-toetredingslanden voor de Europese Unie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt hiervoor een budget beschikbaar. De Turkse gemeente wil graag de dienstverlening aan de burgers verbeteren. Met name om de eigenaren van monumenten in Bergama beter te informeren over de subsidiemogelijkheden. Ook heeft de Turkse zusterstad in het kader van het Logo East programma een klachtenprocedure opgezet. Met de ondersteuning van de Alkmaarse collega's wordt de klachtenprocedure verder verbeterd en ingevoerd.

Alkmaarse monumenten

Tijdens dit bezoek krijgen de ambtenaren Monumentenzorg informatie over het beleid voor Monumentenzorg in Alkmaar en komen de onderwerpen citymarketing en toerisme ook aan bod. De Historische Vereniging Alkmaar geeft informatie over haar werkwijze en de samenwerking met de gemeente.

De ambtenaren Klachtenprocedure krijgen informatie over de werking van de Klachtenprocedure in Alkmaar, het Klantencontactcentrum, digitale dienstverlening, buurtgerichtwerken en het opzetten van een communicatieplan.