Gemeente Leeuwarden

Leeuwarden gaat wijkgericht inburgeren

De gemeente Leeuwarden is door het Ministerie van VROM/WW&I ingeloot om de komende drie jaar wijkgericht te innoveren met inburgering. Voor de uitvoering krijgt de gemeente Leeuwarden in totaal ¤ 936.000. Dinsdagmiddag presennteert wethouder Roel Sluiter (Grotestedenbeleid) de Leeuwarder Aanpak 'Inburgering een stap vooruit!' in het Leeuwarder Stadhuis. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het innovatietraject geeft de gemeente Leeuwarden de kans om goede plannen op het terrein van inburgering en integratie in de stad op een hoger plan te brengen. Innovatie omdat de gemeente het samen met de doelgroep wil doen, inburgeringactiviteiten fysiek naar de wijk gaat brengen en gaat experimenteren om deelname aan de samenleving te vergroten. De gemeente sluit met deze aanpak aan bij het wijkactieplan Heechterp-Schieringen. Een verbinding van ervaring vindt plaats naar Bilgaard en de Vrijheidswijk.

Tijdens de bijeenkomst gaat wethouder Sluiter in op de plannen, de beoogde doelen, de deelprojecten en de planning. Hiernaast licht hij toe hoe dit project in de brede inburgeringaanpak past.

De persconferentie begint dinsdagmiddag 24 februari om 15.45 uur in het Leeuwarder Stadhuis, Hofplein 38. Aansluitend vindt de reguliere persconferentie van het college van b. en w. plaats.


Gemeente Leeuwarden