CBS

Conjunctuurbericht, dinsdag 24 februari 2009 9:30

Ondernemers industrie ongekend somber

De stemming onder de ondernemers in de industrie is verder verslechterd. In februari daalde het producentenvertrouwen met 2,9 punten tot een waarde van -22,9. Dit is het laagste niveau sinds 1985, toen het producentenvertrouwen voor het eerst maandelijks werd berekend.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product.

De ondernemers in de industrie waren in februari somberder over de verwachte productie dan een maand eerder. Het oordeel over de orderpositie verslechterde ook. In de afgelopen twintig jaar zijn de ondernemers niet zo somber geweest over hun orderpositie. Over de voorraden gereed product waren de ondernemers even pessimistisch als in januari.

De ondernemers waren uiterst somber over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche. Ook gaven zij aan dat de waarde van de orderontvangsten in de afgelopen drie maanden is afgenomen. De index orderpositie (de orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) daalde van 104,4 in januari tot 102,2 in februari.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn opgenomen in de Industriemonitor op de CBS-website.

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.