Consumentenbond


---

24 februari 2009

Communicatie pensioenfondsen komt te laat

Het gevaar dreigt dat pensioenfondsen hun deelnemers en gepensioneerden te laat informeren over de gevolgen van de financiële crisis voor hun eigen pensioen. De Consumentenbond pleit er voor werknemers en gepensioneerden vooraf actiever te betrekken bij belangrijke beslissingen van het pensioenfonds. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft pensioenfondsen nu voor dat zij hun deelnemers en gepensioneerden op tijd en duidelijk moeten informeren over de inhoud van het herstelplan, maar pas op het moment dat het al vast staat.

Iedereen heeft recht op duidelijke informatie, mensen moeten weten of er een probleem is en hoe groot het probleem is. Om vervolgens hun mening te kunnen geven over hoe de hoe problemen moeten worden opgelost. Pensioenfondsbestuurders zien zich de komende tijd geconfronteerd met uiterst bijzondere omstandigheden en het is niet meer dan logisch om de deelnemers nauw te betrekken bij oplossingen. Bij aandeelhouders van een beursgenoteerd bedrijf is dit al geruime tijd de normaalste zaak van de wereld.

UPO

De Consumentenbond heeft lang gepleit voor betere en duidelijke informatieverstrekking aan consumenten over hun pensioen. Sinds 2 jaar krijgen deelnemers het Uniform Pensioen Overzicht, een jaarlijks een overzicht van opgebouwde rechten per pensioenfonds. Daarnaast komt er het Pensioenregister, waarin iedereen vanaf 2011 zijn eigen persoonlijke situatie kan opzoeken, inclusief de waarde van zelf opgebouwde lijfrentes en kapitaalverzekeringen.
---