Witteveen en Bos

Witteveen+Bos en Inowa vormen alliantie

Witteveen+Bos en Inowa Prima Consult hebben overeenstemming bereikt over het vormen van een alliantie, waarin gezamenlijk zal worden gewerkt aan business development. Verder zal op basis van preferred partnership worden samengewerkt in projecten.
Het ingenieursbureau Inowa is gevestigd Bandung, Indonesië en heeft meer dan 100 medewerkers. Inowa werkt voornamelijk in water- en milieuprojecten. Circa tien jaar geleden is Inowa opgericht door Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) om ondersteuning te bieden bij waterprojecten in Indonesië. Witteveen+Bos en Inowa werken al een aantal jaren op projectbasis samen en hebben nu besloten deze samenwerking te formaliseren en intensiveren. Onderdeel daarvan is dat een aantal medewerkers van Inowa werkzaam is bij Witteveen+Bos in Deventer om ervaring op te doen in de internationale adviespraktijk en mee te werken in projecten. Ook is een seniorprojectmanager van Witteveen+Bos werkzaam in het kantoor van Inowa in Bandung om mee te werken aan de gemeenschappelijk business en human resources development. Witteveen+Bos, WMD en Inowa hebben afgesproken dat de banden van de alliantie in 2009 strakker zullen worden aangehaald. Onderdeel hiervan is de actieve aandeelhouderspositie van Witteveen+Bos in Inowa.