Deelgemeente Charlois Rotterdam

Investeren in sportcultuur op Zuid

Op de ideeënveiling van de spin-off van het Stadionpark zijn de laatste tien ideeën geveild om een sportcultuur op Zuid te realiseren. Deze veiling bracht in totoaal 2 miljoen euro op.

Tijdens de bijeenkomst, op 18 februari in de Kuip, boden ondernemers, sportverenigingen, deelgemeenten op Zuid, scholen, corporaties, gemeentelijke diensten en Pact op Zuid massaal op de ideeën. De veiling bracht in totaal meer dan 2 miljoen euro op. Het resultaat is onder andere dat de negen schoolsportverenigingen op Zuid ook in 2009-2010 blijven bestaan, dat 304 kinderen via het Jeugdsportfonds een jaar lang gratis kunnen sporten, dat 17 schoolpleinen opnieuw worden ingericht en dat 12 bedrijven les gaan geven in het beroepsonderwijs.

Het spin-off programma Het Stadionpark brengt Zuid in beweging! is op 5 november jongstleden gepresenteerd. In dit boekje staan de ambities en projecten om te komen tot een sportcultuur op Zuid. Tijdens die bijeenkomst zijn ook ideeën gepresenteerd waarvoor nog sponsors werden gezocht.

Het Stadionpark, het gebied rondom de Kuip, verandert de komende jaren in dé sportcampus van de 21^ste eeuw. Met ruimte voor sportvoorzieningen voor de top- en breedtesport en sportieve opleidingsmogelijkheden.

De spin-off van het Stadionpark is het totaaleffect van de gebiedsontwikkeling Stadionpark waar (jonge) bewoners op Zuid profijt van hebben: onderwijs gericht op (top-)sport, sporten in het basisonderwijs, (sportieve) stageplaatsen, nieuwe werkgelegenheid en stimuleren van bewegen en sport in de wijken.