Qurius NV

Stichting Schakelring succesvol live met Q-Zorg van Qurius

Zaltbommel, 23 februari 2009 - Stichting Schakelring, zorgaanbieder in de regio Waalwijk, is in januari 2009 succesvol live gegaan met de eerste implementatiefase van Q-Zorg, het op Microsoft Dynamics NAV gebaseerde zorginformatiesysteem van Qurius. Hiermee voert de zorgaanbieder een herstructurering van de financiële- en salarisadministratie door. Circa 1100 medewerkers hebben inmiddels hun eerste salarisstrook uit het nieuwe systeem ontvangen.

Vorig jaar koos Stichting Schakelring voor Q-Zorg vanuit de overtuiging dat alleen een geïntegreerd IT-platform in hun groeiende informatiebehoefte kon voorzien. De stichting gaat gefaseerd live met het zorginformatiesysteem. De eerste fase bestond uit de uitrol van de financiële module van Q-Zorg en de implementatie van Mercash Salaris, de salarisoplossing voor Microsoft Dynamics NAV van Mercash. Q-Zorg biedt ondermeer ondersteuning op het gebied van crediteuren- en debiteurenbeheer. Met Mercash Salaris kunnen de salarissen voortaan `in huis' verwerkt worden, wat de stichting extra flexibiliteit oplevert.

De tweede implementatiefase is onlangs gestart en richt zich op de implementatie van cliënt- en productieregistratie en dienstroosterplanning. Vervolgens wordt in de tweede helft van 2009 het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) uitgerold over de acht locaties van Stichting Schakelring, waardoor de stichting over één integraal dossier per cliënt komt te beschikken.

Integraal informatiesysteem
Met Q-Zorg van Qurius beschikt Stichting Schakelring over een integraal informatiesysteem, dat alle bedrijfsprocessen ondersteunt. Peter de Wit, Manager afdeling Middelen bij Stichting Schakelring: "Door de informatievoorziening vanuit een geïntegreerd platform te ondersteunen, beschikken straks alle medewerkers over dezelfde informatie. Vooral in de latere fasen van het implementatietraject komt dit integrale karakter tot uiting, wanneer Q-Zorg ons in de integratie van de cliëntenregistratie, de dienstroosterplanning en het elektronische zorgdossier voorziet."

De Wit blikt tevreden terug op de eerste fase van het implementatietraject. "Het traject is op een hele natuurlijke manier overgevloeid van projectstatus in live-status. Een belangrijke mijlpaal is de eerste salarisstrook die na live-gang uit de oplossing is gegenereerd."

Extra info

Over Stichting Schakelkring
Stichting Schakelring is ontstaan uit een fusie van drie zorgorganisaties, te weten Stichting Ouderenzorg Heusden, Stichting De Thuishoven en Stichting Verpleeghuis Eikendonk. Onder Stichting Schakelring vallen nu acht locaties en daar komen in de nabije toekomst nog twee nieuwe locaties bij. Schakelring is daarmee een organisatie waar in totaal 1000 (met name oudere) cliënten wonen en leven, begeleid door circa 1100 medewerkers en vele vrijwilligers. Meer informatie is beschikbaar op www.schakelring.nl.

Hotlinks

- Website Stichting Schakelkring

- Website Mercash

Foto's