Senternovem

24-02-2009 | Energie innovaties leiden tot miljarden omzet

Bedrijven blijven investeren in energieonderzoek

Bedrijven blijven onderzoek doen naar producten voor duurzame energie en energiebesparing, ondanks de economische crisis. SenterNovem, agentschap voor duurzaamheid en innovatie, kreeg eind vorig jaar zoveel goede onderzoeksvoorstellen binnen dat de minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven het beschikbare subsidiebudget met 5 miljoen verhoogde naar 11 miljoen euro. De bedrijven verwachten dat de nieuwe producten leiden tot een miljardenomzet.

Miljardenomzet
De subsidiepot van 11 miljoen euro werd door SenterNovem verdeeld over 15 onderzoeksprojecten. De bedrijven investeren samen 34 miljoen euro in het onderzoek. De nieuwe producten die uit het onderzoek voortkomen, zijn in het eerste jaar van de markintroductie goed voor 259 miljoen euro aan omzet, zo schatten de bedrijven. In de periode van 5 jaar na marktintroductie loopt dat op tot een jaaromzet van 1.4 miljard euro.

Onderzoek gaat door
Frank Witte van de Energie Onderzoek Subsidie (EOS) bij SenterNovem merkt dat de crisis invloed heeft op de bedrijven die aan energieonderzoek doen maar ziet nog geen afname van het onderzoek naar nieuwe producten. "We hebben net nog contact gehad met de bedrijven", zegt Witte "Zij geven aan dat goed kijken naar hun uitgaven maar dat deze onderzoeksprojecten gewoon doorgaan." De eerste onderzoeksprojecten zijn net van start gegaan. In 2010 moeten de eerste producten op de markt komen.

Biomassa populair
Het meest populair is onderzoek naar (tweede generatie) biomassa. Voorbeelden zijn onderzoek naar het maken van hoogwaardige bioplastic producten, de productie van biobrandstof uit restproducten, de bioraffinage van biobrandstoffen en onderzoek naar het opwekken van elektriciteit en warmte uit afval.

Goedkopere zonne-energie
Onderzoek naar producten die de kostprijs van zonne-energie verlagen, is ook in trek. Bijvoorbeeld door onderzoek naar het verlagen van de productiekosten van zonnepanelen, het efficiënter omzetten van zonne-energie naar netspanning en naar een hogere efficiëntie van de veel goedkopere `dunne film' zonnepanelen. Die onderzoeken moeten leiden tot een lagere kostprijs voor een kilowattuur zonne-energie.