Wageningen Universiteit en Researchcentrum wordt duurzamer met bodemschimmels Gangbare landbouw wordt duurzamer met bodemschimmels

23 feb 2009

Onderdeel: Wageningen Universiteit
Nummer: N

Bodemschimmels verminderen de uitspoeling van meststoffen naar het grondwater, en daardoor helpen zij de milieuproblemen van de gangbare landbouw te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van Franciska de Vries van Wageningen Universiteit, waarop zij op 27 februari promoveert. Via het grondwater kunnen uitgespoelde meststoffen, zoals stikstof, in het oppervlaktewater en omliggende gebieden terechtkomen, met negatieve gevolgen voor de gezondheid van sloten en rivieren. Daardoor gaat de soortenrijkdom van natuurgebieden achteruit.

Omdat er in natuurgebieden over het algemeen heel veel schimmels in de grond zitten, wordt vaak gedacht dat de aanwezigheid van veel schimmels in een akker of grasland een indicator is voor âduurzameâ landbouw. Franciska de Vries heeft nu voor het eerst aangetoond dat dit inderdaad juist is: âUit mijn onderzoek blijkt dat de schimmels in de grond toenemen als boeren hun graslanden minder bemesten, en dat dan ook de uitspoeling van meststoffen minder wordt. Bij dezelfde bemesting vindt er in een grond met veel schimmels duidelijk minder uitspoeling plaats dan in een grond met weinig schimmels. Het lijkt erop dat de schimmels zelf daadwerkelijk de uitspoeling van meststoffen verminderen, omdat ze de mest niet zo snel afbreken doordat ze meststoffen kunnen vasthouden in hun schimmeldraden. Het is dus aantrekkelijk voor boeren om ervoor te zorgen dat de schimmels in hun grond toenemen, zeker nu door de wereldwijd toenemende vraag naar voedsel en biobrandstoffen steeds meer en intensievere landbouw nodig is.

In eerste instantie bleek in kasproeven dat de opbrengst bij minder mesten en meer schimmels niet achteruitging. Franciska de Vries: âHet is echter zeer waarschijnlijk dat dit op de langere termijn wel tot opbrengstvermindering zal leiden. De volgende stap in het onderzoek is dan ook te zoeken naar een bodembeheer dat wel de groei van schimmels stimuleert, maar niet zorgt voor vermindering van de opbrengst van landbouwgewassen.â