Amnesty International

Congo (DRC)

Amnesty International en Pinkpop in actie voor vrouwen en meisjes in Congo

23 februari 2009 Amnesty International en Buro Pinkpop vragen dit jaar aandacht voor de mensenrechtenschendingen van vrouwen en meisjes in de Democratische Republiek Congo. In dit land woedt al jarenlang een conflict waarbij verkrachting van vrouwen en meisjes ingezet wordt als oorlogswapen, door alle partijen in het conflict. Daders worden nauwelijks vervolgd.
Democratische Republiek Congo
De systematische verkrachtingen en de straffeloosheid waarmee dit geweld gepaard gaat, leiden tot verdere ontwrichting van de samenleving. Vrouwen die verkracht zijn, worden vaak verstoten door hun gemeenschap. Ze zijn bang om aangifte te doen. Moedige vrouwen en hun mensenrechtenorganisaties komen op voor deze slachtoffers terwijl ze zelf ook vaak gevaar lopen. Deze vrouwen zelf en hun organisaties zijn vaak doelwit van het geweld. Mensenrechtenverdedigers en hun families hebben bedreigingen ontvangen, zijn slachtoffer van fysiek geweld en in sommige gevallen zelf door soldaten en gewapende groeperingen verkracht. Om de vrouwen te steunen bij hun werk én hun werk zichtbaar te maken, vraagt Amnesty aan de festivalbezoekers om hen een boodschap van solidariteit te sturen.

Amnesty roept daarnaast de autoriteiten van Congo op om de rechten te beschermen van deze mensenrechtenverdedigers die strijden tegen geweld; om bestaande wettelijke en internationale verplichtingen ter bescherming van vrouwen na te komen; om daders van seksueel geweld te vervolgen en slachtoffers toegang tot een effectieve rechtsgang en zorg te verschaffen.

Vrouwen in oorlogsgebied
Vrouwen en meisjes in oorlogsgebied zijn vaak extra kwetsbaar voor geweld, mishandeling en misbruik. Met de VN-resoluties 1325 en 1820 erkenden de wereldleiders dat vrouwen en meisjes in conflictgebieden extra bescherming nodig hebben. Maar ook dat zij niet alleen slachtoffer zijn, zij kunnen net als mannen een volwaardige rol spelen bij het oplossen van conflicten. Resolutie 1325 (oktober 2000) stelt dat vrouwen en meisjes bescherming moeten krijgen en dat daders berecht moeten worden. Deze resolutie benadrukt de rol en het recht van vrouwen om op gelijke voet met mannen deel te nemen aan vredesonderhandelingen en aan de wederopbouw van de samenleving. Resolutie 1820 (2008) roept nog sterker dan resolutie 1325 alle partijen in een conflict op om seksueel geweld te stoppen en daders te berechten. Amnesty Nederland richt zich met de campagne Stop Geweld Tegen Vrouwen op de naleving van beide resoluties.