Gemeente Ede

Scherpenzeel, 23 februari 2009

Regio De Vallei pakt alcoholproblematiek onder jongeren gezamenlijk aan

De Valleigemeenten gaan paal en perk stellen aan het alcoholmisbruik onder jongeren. De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen, Renswoude en Woudenberg hebben vandaag het startsein gegeven voor een alcoholproject met als doel het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren.

Jongeren in Regio De Vallei zijn forse drinkers'. De jeugd drinkt al op jonge leeftijd en ook overmatig drinken (meer dan 5 drankjes in korte tijd) komt veel voor onder jongeren. Jongeren onder de 16 kunnen makkelijk alcohol kopen en in de Vallei bevinden zich veel `keten', waar jongeren vaak te veel drinken. De regio accepteert deze situatie niet langer en heeft onder auspiciën van STAP (stichting alcoholpreventie) daarom een integraal project ontwikkeld dat vandaag officieel van start gaat.

Verkopers van alcohol houden zich niet aan de wet De Universiteit Twente (UT) heeft vier jongeren van 15 jaar in totaal 154 verkooppunten voor alcohol laten bezoeken². Uit dit `mysteryshop onderzoek' blijkt dat de meeste verkopers van alcohol zich niet aan de regels houden. In 96% van de cafés, 73% van de supermarkten en 71% van de sportkantines konden de jongeren probleemloos drank kopen.

Regio heeft te maken met veel jongerenketen
In de gemeenten Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Wageningen en Woudenberg is door Bureau Intraval onderzoek verricht naar de aanwezigheid van jongerenketen³. Jongerenketen zijn privé-barretjes opgezet door jongeren om met name rond de weekendavonden samen te komen en te drinken. In totaal zijn d.m.v. interviews en veldonderzoek 17 keten geïnventariseerd waarvan er zeven ook daadwerkelijk bezocht zijn. De meeste keten zijn gesignaleerd in de gemeente Nijkerk (12 stuks). Gemeente Barneveld en Ede hebben al eerder ketenonderzoek laten uitvoeren. In totaal heeft de regio waarschijnlijk met ongeveer 60 keten te maken.

Beschikbaarheid van alcohol voor jongeren wordt aangepakt De regiogemeenten binden de komende drie jaar de strijd aan met alcoholgebruik van jongeren. Kern van het project is het terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Dat betekent dat problemen met de verkoop aan minderjarigen krachtig zullen worden aangepakt. Daarnaast zullen ouders en opvoeders worden gestimuleerd meer aandacht te besteden aan alcoholgebruik in de thuissituatie. Ook zal beleid worden ontwikkeld rondom het fenomeen keten en hokken dat in meerdere regiogemeenten speelt. Doelstelling van het plan is dat op termijn minder jongeren onder de 16 jaar alcohol drinken en dronkenschap minder vaak voorkomt.
Het regionale alcoholproject loopt tot eind 2011. Naast de regiogemeenten zullen diverse partijen als de politie, de GGD, de Stichting Alcoholpreventie en de verslavingszorg participeren. Het project wordt gecoördineerd door de gemeente Scherpenzeel en gefinancierd door de deelnemende gemeenten en de provincies Gelderland en Utrecht.


---

Noten:

1. Rexwinkel, H., De Jong, N. & Dezentjé, J. (2008). Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren. Arnhem: GGD Gelderland-Midden.
2. Van Hoof, J.J., Mulder, J. & Baas, N. (2008). Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Regio De Vallei. Utrecht: STAP.
3. Biesma, S. Beelen, A. Haaijer, M. & Kruize, A. (2009). Inventarisatie jeugdketen in Regio de Vallei. Groningen: Intraval.