Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging


LEVV Congres 2009: Doorbreek de dilemmas!

Sta op vakkennis, teamwork en vakinhoudelijk leiderschap

Als SPV zat ik laatst behoorlijk klem tussen de nadrukkelijke vraag van een cliënt om psychotherapie en het behandelbeleid van de psychiater dat niet aansloot bij deze wens.

"Na de operatie schrijft de chirurg soms een wijze van wondbehandeling voor waar ik het als chirurgisch verpleegkundige op basis van de laatste evidence niet mee eens ben."

Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) stelde dit jaar het thema 'dilemma's' centraal tijdens het LEVV Congres 2009.
Verpleegkundigen en verzorgenden vormen als grootste beroepsgroep in de zorg een belangrijke factor in de kwaliteit van zorg. Vaak zijn zij echter degenen die een stap opzij doen bij dilemmas. Zij vinden het vaak lastig hun professionaliteit optimaal in te zetten.

Diverse sprekers gingen in op de vraag hoe dit veranderd kan worden en hoe andere disciplines en met name artsen daar tegenaan kijken.

Aan de orde kwamen vragen als:

* Wat is nodig om dilemmas structureel aan te pakken?
* Hoe verbeter je de samenwerking tussen disciplines en binnen een team?

* Hoe kun je de voortrekkers van een afdeling laten functioneren als rolmodel?

* Welke rol speelt communicatie bij dilemma's?

Rapport en samenvatting
Aan de basis van het programma stond het rapport 'Doorbreek de dilemma's! Sta op vakkennis, teamwork en vakinhoudelijk leiderschap'. Dit rapport is de weerslag van een oriënterend onderzoek naar dilemma's in de zorgpraktijk. Een samenvatting van het rapport is gratis te downloaden. Het volledige rapport kan à 10,- besteld worden. Zie hier beneden.

kort verslag van het programma

naar het rapport 'Doorbreek de dilemma's!'

samenvatting van het rapport 'Doorbreek de dilemma's!'

meer over de sprekers

accreditatie

De impact van dilemma's
Iedereen die zorg verleent, komt ze tegen: moeilijke keuzen en afwegingen tussen diverse belangen. Dilemmas die ontstaan in de samenwerking tussen verschillende disciplines of binnen een team, of door verschil in inzicht bij cliënten, familie en zorgverleners. Wanneer ze niet aangepakt worden, wordt de patiënt veelal de dupe, soms met zeer ernstige gevolgen. Dilemmas hebben dus grote invloed op de kwaliteit van zorg.

Onopgeloste dilemmas blijken ook iedere keer terug te komen. Ze gaan leiden tot tegenstellingen op de werkvloer en bedreigen zelfs het behoud van verpleegkundigen en verzorgenden voor het vak. Kortom: dilemmas vormen voor zowel professionals als managers een grote uitdaging.