Gemeente Cromstrijen


Toegankelijk maken van bushaltes in Cromstrijen

(24-02-2009)

Op 7 oktober 2008 stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor het toegankelijk maken van elf bushaltes. Deze haltes in Numansdorp en Klaaswaal passen wij aan voor mindervalide personen. Hiervoor ontvangen wij subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die plaatsvinden bestaan uit het aanbrengen van speciale perronbanden langs de bushaltes. De perrons verhogen wij gemiddeld 8 centimeter, zodat het hoogteverschil tussen het halteperron en de instap van de bus minimaal is. Verder passen wij bij enkele bushaltes de indeling van het perron aan, evenals aanliggende verhardingen van fietspaden en/of trottoirs. De bussen stoppen gedurende de werkzaamheden enkele meters voor of voorbij de halte. De bushaltes aan de Burg. Henrylaan, gelegen aan de westzijde van de Burg. de Zeeuwstraat pasten wij al aan.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden bij de overige bushaltes plannen wij, ook afhankelijk van de weersomstandigheden, in februari en maart 2009. Per halte nemen de werkzaamheden enkele dagen in beslag.