CDA afdeling Gelderland


Snel maatregelen in Gelderland!

---

PERSBERICHT

CDA bespreekt financiële crisis met ondernemers

Het CDA wil dat de Provincie Gelderland op korte termijn maatregelen neemt om de economie en werkgelegenheid in Gelderland te stimuleren. Vrijdagavond heeft de CDA Statenfractie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gesproken over de gevolgen van de financiële crisis in Gelderland en de rol van de Provincie Gelderland. Vanuit het bedrijfsleven zijn er goede ideeën ingebracht, die het CDA op korte termijn wil oppakken.

De gevolgen van de financiële crisis zijn ook in de Provincie Gelderland merkbaar. De werkloosheid loopt op en de bouw en verkoop van woningen stagneert.

Het CDA heeft met vertegenwoordigers van SER, VNO-NCW, LTO-Noord, PPM Oost, de transportsector en de Rabobank ideeën uitgewisseld over maatregelen die de Provincie Gelderland kan nemen.

Zowel quick wins als maatregelen voor de langere termijn zijn besproken. Het verkorten van procedures en het investeren in duurzaamheid zijn belangrijke punten die naar voren zijn gebracht door de ondernemers. Daarnaast ook concrete maatregelen als het sneller betalen van de rekeningen door de Provincie Gelderland. Ook wordt er door de ondernemers gepleit voor onorthodoxe maatregelen en duidelijke keuzes van de Provincie Gelderland.

Tot de sectoren waar vooral aandacht naar uit dient te gaan zijn de maakindustrie en het midden- en kleinbedrijf. Ook werd door de aanwezigen gepleit voor een regiogerichte benadering omdat de Gelderse regioâs niet allemaal even zwaar en op dezelfde wijze getroffen worden door deze crisis.

Het CDA werkt aan een actieplan dat binnenkort gepresenteerd wordt en daarin zal de fractie met concrete voorstellen komen.

Einde persbericht