Gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden en Provincie Drenthe ondertekenen Sociale Alliantie

Op maandag 23 februari waren de vertegenwoordigers van de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe aanwezig in Coevorden om hun samenwerking op sociaal en cultureel gebied officieel te beklinken. Wethouder Truus Pot-Eland van de gemeente Coevorden en gedeputeerde Anneke Haarsma hebben hun handtekening gezet onder een Sociale Alliantie die de sociale ambities van de provincie en de gemeente Coevorden voor de komende vier jaar weergeeft.

Het ondertekenen van de Sociale Alliantie houdt in dat de gemeente Coevorden de komende vier jaren met de provincie Drenthe gaat samenwerken op diverse gebieden. Bijzonder is dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe en op welke manier ze het geld besteden. De gemeente Coevorden richt zich op het gezamenlijk verder ontwikkelen en verbeteren van thema's als jeugd-, onderwijs- en sportbeleid, mantelzorg, brede schoolontwikkeling en de ontwikkeling van Centrum voor Jeugd en Gezin in Coevorden.

Ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin in Coevorden Een van de projecten waarop wordt ingezet in de ontwikkeling van een Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Met ingang van 2009 is het wettelijk verplicht om een dergelijk centrum in de gemeente Coevorden te ontwikkelen. Het doel van een CJG is jongeren en hun ouders in een vroegtijdig stadium de juiste hulp, informatie en advies te bieden wanneer er vragen en problemen zijn bij het opgroeien en opvoeden. Naar verwachting zal het CJG zich vestigen in de nog te bouwen brede school in de wijk Poppenhare-Lootuinen in Coevorden.

Combinatiefunctionarissen Verder wil de gemeente Coevorden combinatiefunctionarissen aanstellen die ervoor moeten zorgen dat er op het terrein van sport en bewegen en cultuur meer met elkaar wordt samengewerkt. Het doel is om in het basis- en voortgezet onderwijs het sport- en cultuur aanbod uit te breiden. Ook wordt ingezet op versterking van sportverenigingen en het stimuleren van het dagelijks sporten en bewegen. Verder zetten combinatiefunctionarissen zich in voor het bevorderen van kennismaking en actieve beoefening van kunst en cultuur. Voor 2009 ontvangt de gemeente Coevorden een rijksbijdrage voor ongeveer 3 combinatiefuncties. Eind 2012 zijn er naar verwachting tenminste zes combinatiefunctionarissen actief.

Brede school ontwikkeling Poppenhare-Lootuinen Ook wordt in de wijken Poppenhare-Lootuinen gekeken welke mogelijkheden er zijn voor het starten van een brede school. In deze wijken staan drie basisscholen, een kinderdagcentrum en een school voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook hebben de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de GGD en het consultatiebureau aangegeven mee te willen in de brede school. De brede school moet mogelijkheden bieden voor het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen.