Ministerie van Economische Zaken


Extra budget beschikbaar voor aanpak regeldruk


24-02-2009 | nieuwsbericht | Vermindering Regeldruk


Gemeenten, het Rijk en de Kamers van Koophandel willen de regeldruk
voor ondernemers en burgers verminderen en de dienstverlening merkbaar
verbeteren. Zij maken hiervoor extra budget beschikbaar.


Dit besluit is op maandag 23 februari jl. vastgelegd in een
overeenkomst tussen het Rijk en de VNG (Vereniging Nederlandse
Gemeenten). Het ministerie van BZK en de Regiegroep Regeldruk
(samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en het
ministerie van Financiën) stellen EUR500.000,- beschikbaar aan de
regionale Kamers van Koophandel om samen met de gemeenten de regeldruk
verder aan te pakken.


Gemeenten kunnen in de praktijk tegen inhoudelijke belemmeringen
oplopen die het verminderen van de regeldruk of het verbeteren van de
dienstverlening belemmeren. Hiervoor is nu hulp beschikbaar. De
regeling is bedoeld om inhoudelijke belemmeringen bij gemeenten weg te
nemen en helpt bij de implementatie van vereenvoudigingen, zoals het
afschaffen van de terras-, vent- en reclamevergunning.


Alle gemeenten die betrokken zijn bij een regionaal
samenwerkingsverband kunnen hiermee gemeenschappelijke activiteiten
(mede) financieren. Een voorwaarde is dat de Kamer van Koophandel
steeds deel moet uitmaken van deze regionale samenwerkingsverbanden.
Ook moet de inzet leiden tot het bereiken van merkbare resultaten bij
de gemeenten in de vorm van besluiten, vereenvoudigde verordeningen,
afgeschafte vergunningen, begrijpelijke formulieren, etc.


Het jaar 2009 is een belangrijk jaar waarin gemeenten resultaten voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen bereiken met bijvoorbeeld
de gedereguleerde VNG-Modelverordeningen en de kwaliteitsnormen voor
betere dienstverlening. Met de regeling wordt duidelijk hoe gemeenten
met de gemeentelijke basisadministratie, het handelsregister, kadaster
en kentekenregister niet meer informatie aan ondernemers hoeven te
vragen dan nodig is. Met behulp van de regeling worden deze
mogelijkheden geïmplementeerd en merkbare resultaten op gebied van
dienstverlening voor ondernemers geboekt.


Met regionale samenwerking kunnen gemeenten van elkaar kunnen leren en
elkaars praktijkvoorbeelden gebruiken. De betrokkenheid van het
bedrijfsleven is noodzakelijk om de merkbaarheid van de resultaten te
borgen. De betrokkenheid op bestuurlijk niveau is nodig om te borgen
dat acties en prioriteiten worden gedragen en resultaten worden
geïmplementeerd. In de huidige praktijk zijn er al diverse
samenwerkingsverbanden en deze tonen aan dat er gezamenlijk goede
resultaten zijn te behalen.


Voor meer informatie kunt u kijken op

http://www.minderregelsmeerservice.nl/.


Meer informatie


* Convenant versnelling implementatie lokale regeldruk aanpak
middels regionale samenwerkingsverbanden_DEF _3_
convenant | 24-02-2009 | Vermindering Regeldruk |
PDF document, 59 Kb

Convenant versnelling implementatie lokale regeldruk aanpak
middels regionale samenwerkingsverbanden