Consument beter beschermt bij verhuizing.

24/02/2009 11:32

Organisatie Erkende Verhuizers

De Organisatie voor Erkende Verhuizers, de vereniging van de 300 professionele verhuisbedrijven in Nederland, heeft een aantal maatregelen genomen om de verhuizende consument nog beter te beschermen.

Erkende Verhuizers werken al met Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond. Onderdeel van deze voorwaarden is het Garantiecertificaat. Dit Garantiecertificaat biedt de verhuizende consument een uitgebreide verzekeringsdekking voor de kostbare inboedel en garandeert zowel de uitvoering als de aanbetaling van de verhuizing. Erkende Verhuizers voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden daar regelmatig op gecontroleerd.

Het komt helaas voor dat consumenten worden misleid door bedrijven die zich ten onrechte voordoen als Erkende Verhuizers. Om de consument de zekerheid te geven dat hij te maken heeft met een Erkende Verhuizer is vandaag de website www.watkosteenerkendeverhuizer.nl gelanceerd.

De klant kan in vijf eenvoudige stappen de verhuizers van zijn keuze selecteren en ontvangt vrijblijvend een offerte van drie Erkende Verhuizers.

De Organisatie voor Erkende Verhuizers garandeert dat de consument via deze site alleen offertes ontvangt van Erkende Verhuizers. Ook wanneer de consument er voor kiest om alleen de grote meubelstukken te verhuizen gelden deze garanties voor een veilige, voordelige en plezierige verhuizing.

http://www.erkendeverhuizers.nl