Gemeente Eemsmond


Gemeente Eemsmond start voorlichting aan senioren dinsdag 24 februari 2009

Vanaf maandag 2 maart start de gemeente Eemsmond met voorlichting aan senioren. Seniorenvoorlichters van de gemeente benaderen de komende tijd actief alle vijfenzeventigplussers in Eemsmond. Zij gaan aan huis tekst en uitleg geven over allerlei regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ouderen zijn hier momenteel nauwelijks van op de hoogte. De gemeente hoopt met getrainde vrijwilligers ervoor te zorgen dat ouderen meer gebruik gaan maken van deze regelingen.

De wens van veel mensen op leeftijd is zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De gemeente heeft hiervoor regelingen en voorzieningen. Bijvoorbeeld voor hulp in de huishouding, woningaanpassingen of welzijnsactiviteiten. Maar veel ouderen maken daar geen gebruik van. Dat komt doordat ze door de bomen het bos niet meer zien, de mogelijkheden niet kennen of schromen anderen lastig te vallen met hun problemen. De gemeente hoopt dit te verbeteren door het inzetten van de seniorenvoorlichters.

Seniorenvoorlichters
Om de ouderen voor te lichten heeft de gemeente twaalf enthousiaste vrijwilligers geworven en opgeleid tot seniorenvoorlichters. Ouderenadviseur van de gemeente en deskundigen van organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg, hebben de vrijwilligers getraind. De seniorenvoorlichters kunnen ouderen nu alles vertellen over regelingen en voorzieningen die de gemeente aanbiedt.

Het huisbezoek
De voorlichters gaan vrijblijvend bij de ouderen op bezoek om hen te wijzen op alle zaken die voor hen van belang kunnen zijn. De vijfenzeventigplussers krijgen een brief van de gemeente. Daarin wordt aangekondigd dat een seniorenvoorlichter binnenkort belt om een afspraak te maken. Wie dat niet wil, kan dat bij de gemeente aangeven.