Woonbond


24-02-2009

Normhuur met 2,4 procent omhoog

De normhuur stijgt dit jaar met 2,4 procent. Daarmee volgt de normhuur de verwachte huurprijsstijging van 2,5 procent per 1 juli 2009. Minister Van der Laan (WWI) kiest met deze verhoging niet voor de voor huurtoeslagontvanger meest gunstige variant. Dat zou een aanpassing zijn die overeenkomt met de lagere percentuele stijging van het bijstandsinkomen. Die bedraagt namelijk 1,8 procent.

De Woonbond vindt het besluit van Van der Laan onterecht, omdat de Tweede Kamer recentelijk nog besloot dat de normhuur het deel dat huurders met huurtoeslag zelf moeten betalen voortaan jaarlijks juist wel moet worden aangepast met het voor huurtoeslagontvangers gunstigste percentage.

Vanaf volgend jaar wordt bij de jaarlijkse aanpassing van de normhuren uitgegaan van de variant die voor de huurder het meest gunstige is: de verwachte gemiddelde huurprijsontwikkeling óf het percentage van de bijstandsontwikkeling. De keuze vindt dan automatisch plaats na berekening van de meest gunstigste wijze.