Gemeente Voorschoten

gemeenteraad

Burger vaker aan tafel met gemeenteraad

raadsafbeelding internet De gemeenteraad vergadert met ingang van 19 maart 2009 volgens een cyclus van vijf weken. Iedere week kan de burger aanschuiven bij de vergadering van de raad of commissies. Voor specifieke onderwerpen bij één van de drie vakcommissies, voor daadwerkelijke besluitvorming bij de raadsvergadering. In de vijfde week wordt ruimte gemaakt voor een thema-avond. Hierin wordt een onderwerp uitvoerig behandeld. Iedereen die wil kan hierover komen meepraten.

De donderdagavond blijft de vaste vergaderavond. De aanvangstijd is steeds 20.00 uur. De gemeenteraad experimenteert sinds oktober van vorig jaar met een andere vergaderstructuur. Na evaluatie heeft de gemeenteraad op 12 februari besloten tot aanpassingen. Deze zijn nodig om meer en beter in gesprek te komen met belangstellende burgers en efficiënter te vergaderen. Voortaan vindt per avond één vergadering plaats. Tot en met 12 maart worden de lopende voorstellen afgedaan binnen de oude structuur. Vanaf 19 maart vergadert de gemeenteraad volgens het nieuwe model. Binnenkort staat de planning van vergaderingen op www.gemeentebestuurvoorschoten.nl/.
* 24 februari 2009