Gemeente Castricum

Zoeken

Aanbesteding nieuwbouw en renovatie gemeentehuis Castricum in volgende fase

Overeenkomstig de planning voor uitbreiding en renovatie van het gemeentehuis Castricum, heeft het College van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen tot voorlopige gunning voor de installatietechniek.

Voor de bouwkundige activiteiten heeft het College besloten om over te gaan tot onderhandelingen met de overgebleven geldige inschrijvers. Over drie weken neemt het College een besluit over de voorlopige gunning voor de bouwkundige activiteiten.

Uitgangspunt is evenwel dat de geplande opleverdatum gelijk blijft.

Meer informatie zal worden verstrekt na afronding van het definitieve aanbestedingsproces.